Tepelná čerpadla

Tisk E-mail

V případě zájmu o instalaci tepelného čerpadla do Vašeho domu či bytu se na nás můžete s důvěrou obrátit. Ceník pro koncové odběratele poskytneme na vyžádání mailem.

Provádíme montáž těchto tepelných čerpadel:
Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí a transportuje ho do prostoru bytu, rodinného domu nebo kanceláře. Využívá se pro topení, ohřev užitkové vody a případně i pro chlazení. Provoz tepelného čerpadla je ekonomičtější a levnější oproti jiným zdrojům tepla díky principu transportu, nikoliv přeměny tepla např. spalováním. Sluneční záření jako trvale obnovitelný zdroj energie stále ohřívá atmosféru. Nízkoteplotní energie vzduchu je tepelným čerpadlem přeměněna na vyšší hladinu a akumulována do vody, kterou je možno následně plně využít pro vytápění a ohřev.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda (AWHP = Air to Water Heat Pump) využívá teplo obsažené v ovzduší k ohřevu  vody. Skládá se z venkovní a vnitřní jednotky (hydroboxu) s ovládáním. Ve vnitřní jednotce je deskový výměník, jehož prostřednictvím je předáváno teplo získané tepelným čerpadlem ze vzduchu topné vodě. Ohřátá voda slouží k vytápění budovy. V ideálním případě pomocí podlahového topení. Použít lze ale také také běžné radiátory, fan coily apod. Tepelné čerpadlo je nejvhodnější instalovat do nového objektu a přizpůsobit mu návrh celého topného systému a systému ohřevu TUV. Je ale možno ho instalovat i jako další zdroj tepla stávajícího topného systému objektu, případně jím úplně nahradit stávající kotel.
Základní sestavu lze rozšiřovat. Je možno přidat akumulační nádobu nebo zásobník teplé užitkové vody případně i se slunečním kolektorem. K ohřívání TUV pak může být využito buď tepelné čerpadlo nebo solární ohřev. Vše je řízeno elektronikou tepelného čerpadla.


 
< Předch.